پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 1 دکتر ویدا مجتهدزاده

پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 1 دکتر ویدا مجتهدزاده

دانلود   کتاب اصول حسابداری1 دکتر ویدا مجتهدزاده،
در قالب ppt و در 338 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: آشنايي با تاريخچه حسابداري، تعاريف و مفاهيم آن
قرون وسطي
اولين جرقه حسابداري دوطرفه
ماهيت حسابداري
تعاريف حسابداري
برمبناي تعريف آخر مراحل حسابداري
چه كساني از نتايج حاصل از سيستم حسابداري استفاده مي‌ كنند
انواع واحدهاي اقتصادي
واحدهاي انتفاعي برحسب نوع فعاليت
مفروضات حسابداري
اصول حسابداري
رشته هاي حسابداري

فصل دوم: آشنايي با مفهوم معادله حسابداري و تاثير فعاليت هاي مالي بر آن و تهيه صدورهاي مالي
اموال چيست؟
جزء اول: دارائي‌ ها
جزء دوم: بدهي ها
جزء سوم: حقوق صاحبان سرمايه
چگونه يك فعاليت مالي بر معادله حسابداري تاثير مي‌ نهد
حالت هاي مختلف صورت حساب حقوق صاحبان سرمايه
حالت اول: سرمايه گذاري اوليه همراه با سود خالصبدون سرمايه گذاري مجدد و برداشت
حالت دوم: سرمايه گذاري اوليه همراه با سود خالص و برداشت مالك موسسه (كمتر از سود خالص) بدون سرمايه گذاري مجدد
حالت سوم: سرمايه گذاري اوليه همراه با سود خالص و برداشت مالك موسسه (بيشتر از سود خالص) بدون سرمايه گذاري مجدد
حالت چهارم: سرمايه گذاري اوليه همراه با زيان خالص و برداشت مالك موسسه بدون سرمايه گذاري مجدد
حالت پنجم: سرمايه‌گذاري اوليه همراه با سرمايه‌ گذاري مجدد و سود خالص و برداشت مالك مؤسسه
حالت ششم: سرمايه‌ گذاري اوليه همراه با سرمايه‌ گذاري مجدد زيان خالص و برداشت مالك مؤسسه
مسوليت هاي مدير مالي

فصل سوم: آشنايي با تجزيه و تحليل فعاليت هاي مالي  و ثبت فعاليت ها در دفاتر روزنامه و كل
يك حساب چيست؟
طبقه‌ بندي و شماره‌ گذاري حساب ها
1ـ گروه حساب هاي دارايي
2ـ گروه حساب هاي بدهي
3ـ گروه حساب هاي حقوق صاحبان سرمايه
4ـ گروه حساب هاي درآمد
5ـ گروه حساب هاي هزينه
دفتر روزنامه
انواع دفتر روزنامه
دفتر روزنامه عمومي
دفتر روزنامه اختصاصي
سند حسابداري
نحوة ثبت فعاليت هاي مالي در دفتر روزنامه عمومي
ستون شرح
ستون عطف
ستون بدهكار
ستون بستانكار
دفتر كل
قسمت‌ هاي مختلف يك صفحه دفتر كل
دفاتر معين
تراز آزمايشي
كشف اشتباهات
نكات مورد توجه در كشف اشتباهات
تصحيح اشتباهات
كشف اشتباه در دوره مالي جاري
اشتباه در نقل مبلغ از دفتر روزنامه به كل
تصحيح اشتباهاتي كه در دوره مالي جاري كشف مي‌شوند و نياز به آرتيكل جديد دارند

فصل چهارم: آشنايي با حساب‌ هاي خريد و فروش كالا و نحوه محاسبه سود
انواع مؤسسات انتفاعي
مؤسسات خدماتي
مؤسسات خريد و فروش كالا
مؤسسات توليدي
حسابداري مؤسسات خريد و فروش كالا
حالت اول: خريد كالا براي مصرف داخلي
حالت دوم: خريد كالا براي فروش
دفتر روزنامه
حساب برگشت از خريد
فروش كالا
برگشت از فروش
انواع تخفيفات در مؤسسات تجاري:
1- تخفيفات تجاري
2- تخفيفات بر اساس توافق طرفين
3- تخفيفات به دليل عيب و نقص
4- تخفيفات نقدي خريد/ فروش
ارزيابي موجودي كالا در پايان دوره
روش هاي محاسبه موجودي كالا
1- روش تعيين قيمت تمام شده
1-1- روش محاسبه مستقيم واحدهاي مشخص كالا
1-2- روش محاسبه ميانگين
1-3- روش اولين صادره از اولين وارده FIFO
1-4- روش اولين صادره از آخرين وارده LIFO
2- روش قيمت روز
3- روش اقل قيمت تمام شده و قيمت روز
روش هاي ثبت موجودي كالا
1- روش محاسبه دائمي موجودي كالا
1-1- افتتاح حساب موجودي كالا
1-2- كليه خريدها در بدهكار حساب ثبت مي‌ شود
1-3- هزينه‌هاي مستقيم خريد هم در بدهكار اين حساب ثبت مي‌ شود
1-4- برگشت از خريد و تخفيفات و تخفيفات نقدي خريد در بستانكار ثبت مي‌ شود
1-5- موقع فروش علاوه بر آرتيكل (فروش و صندوق) حساب قيمت تمام شده كالاي فروش رفته بدهكار و موجودي كالا بستانكار مي‌ شود
2- روش محاسبه ادواري موجودي كالا
چگونگي افتتاح حساب موجودي كالا
چگونگي محاسبه سود خالص (ويژه)
نحوه محاسبه قيمت تمام شده كالاي فروش رفته
قيمت تمام شده كالاي آماده بفروش
خريد خالص
درآمد حاصل از فروش يا فروش خالص

فصل پنجم: آشنايي با چگونگي تعديل حساب ها، بستن حساب هاي موقت و دائم
انواع حساب ها (دائمي، موقت و مخلوط)
1- حساب هاي دائمي (واقعي)
2- حساب هاي موقتي (اسمي)
3- حساب هاي مخلوط
گروه اول: پيش پرداخت هاي هزينه
روش اول: ثبت در دارائي
ثبت تعديلات استهلاك
ثبت تعديلات پيش پرداخت بيمه
ثبت تعديلات مربوط به ملزومات
ثبت تعديلات مربوط به پيش پرداخت- روش ثبت در حساب هزينه
اصلاح پيش دريافت درآمد
اصلاح پيش دريافت درآمد- ثبت در بدهي
اصلاح پيش دريافت درآمد- ثبت در درآمد
هزينه‌هاي ثبت نشده
درآمدهای ثبت نشده
ثبت دفتر روزنامه بستن حساب های موقت
بستن حساب سود و زيان
بستن حساب برداشت 
بستن حساب های دائمي
افتتاح حساب های دائمي در سال بعد

 

تحقیق تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

تحقیق تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

توضیحات:
تحقیق ارائه کلاسی رشته حسابداری، با عنوان تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری، در قالب فایل word و در حجم 15صفحه، همراه با توضیحات کامل.

این فایل به عنوان تحقیق برای درس های بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری، مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

بخشی از متن:

پاورپوینت سیستم اطلاعات حسابداری

پاورپوینت سیستم اطلاعات حسابداری

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی رشته حسابداری با موضوع سیستم اطلاعات حسابداری، در حجم 36 اسلاید.

در این تحقیق مراحل حل یک مساله به شیوه علمی که عبارت از الگوریتم – فلوچارت و آرایه ها هستند، توضیح داده شده و راهنمایی های لازم برای طراحی فلوچارت سند و سیستم تشریح شده است. همچنین نقشه فرآیند و نمودار جریان داده (DFDs) با طرح مثال توضیح داده شده است.

بخشی از متن:
با وجود دلایل بسیاری که نشان می دهد چرا اسناد و مدارک مهم است، بسیاری از سازمان ها دریافتند که آنها اسناد کمتری نسبت به آنچه که باید داشته باشند ، دارند. یک توضیح برای این کمبود این است که سازمان ها اغلب در ایجاد و یا اجرای AIS های بزرگ ، مهلت های کمی دارند. یکی دیگر از دلایل این است که بسیاری از متخصصانIT  ایجاد سیستم را به سندسازی آن ترجیح می دهند. بنابراین، بسیاری از متخصصان ، با این استدلال که آنها “بعداً این کار را خواهند کرد” یا این که سند سازی یک شغل برای دستیاران غیر موجود است، در مقابل سند سازی از خود مقاومت نشان می دهند .

فهرست مطالب:
الگوریتم
فلوچارت
مقدمه ای بر سند و سیستم فلوچارت
فلوچارت سند
راهنمایی برای طراحی فلوچارت سند
فلوچارت سیستم
نقشه فرآیند و نمودار جریان داده­ ها
راهنمایی برای طراحی نقشه­ های فرآیند
نمودار جریان داده ­ها
محاسبات و مستندات کاربران نهایی
اهمیت مستندات کاربر نهایی

 

کاربرد حسابداری مدیریت در موقعیت استراتژیک

کاربرد حسابداری مدیریت در موقعیت استراتژیک
عنوان پروژه : کاربرد حسابداری مدیریت در موقعیت استراتژیک

تعداد صفحات : ۷۲

شرح مختصر پروژه : این پروژه با عنوان کاربرد حسابداری مدیریت در موقعیت استراتژیک برای دانلود آماده شده است . هدف این پروژه بکارگیری حسابداری مدیریتی در موقعیت استراتژیک می باشد. کاربرد حسابداری مدیریت به منظور تاکید بر جنبه های استراتژیکی در یک روند تکاملی با بهره گیری از مطالعه موردی کیفی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در این راستا، چارچوب نظری بر مبنای حسابداری مدیریت استراتژی (SMA) توسعه یافته است.

بنابراین نقش اصلی این پروژه توصیف نحوه انتشارعملی اصول SMA در حسابداری مدیریت می باشد.این پروژه به شرح ذیل سازمان دهی شده است.در بخش اول چارچوب نظری بر مبنای اصول پایه SMA توسعه یافته است. این چارچوب در صورت کاربرد حسابداری مدیریتی به منظور ارزیابی جنبه های استراتژیک، پنج رویکرد یا دیدگاه اصلی را لحاظ می کند (خارجی، درازمدت، اشتراکی، پیشرفت(ترقی) و انتخابی).در بخش بعدی، روش و متدولوژی به کار رفته به همراه محدودیت های مطالعه مطرح شده است.

سپس ، مورد اصلی توصیف و کاربرد حسابداری مدیریت به منظور تاکید بر جنبه های استراتژیک مورد تحلیل قرار گرفته است.در بخش بعدی، این تحلیل به شیوه موضوعی ادامه یافته و بدین طریق یافته های موردی مطرح می شود. در نهایت، راجع به نتایج و موضوعات تحقیق آتی بحث شده است.در ارتباط با حسابداری مدیریت، SMA را می توان ارائه اطلاعات به افراد درون سازمان برای تصمیم گیری استراتژیک بهتر و ارتقاء راندمان واثربخشی امور فعلی جهت نیل به اهداف استراتژیک نامید.

در این پروژه، از مطالعه موردی کیفی با خصوصیات توصیفی و توضیحی ، برای مطالعه کاربرد حسابداری مدیریت در زمینه استراتژیک استفاده شده است.کاربرد حسابداری مدیریت به عنوان ابزاری برای تاکید برجنبه های استراتژیک در فرایند ارزیابی در کمپانی دارویی AstraZeneca مطالعه گردید.ارزیابی آینده محصولات محلی خاص دربرگیرنده دو پروژه داخلی بود ( یکی پروژه منبع یابی و دیگری پروژه محرومیت وبی بهره سازی) و در خلال سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ صورت گرفت.

در ادامه فهرست مطالب پروژه کاربرد حسابداری مدیریت در موقعیت استراتژیک را مشاهده میفرمایید :

 چکیده
مقدمه
فصل ۱- بازنگری متن
۱-۱- رویکرد خارجی
۱-۲- رویکرد دراز مدت
۱-۳- رویکرد مشارکتی
۱-۴- رویکرد ترقی و پیشرفت
۱-۵- رویکرد انتخابی
۱-۶- چکیده بازنگری متن
فصل ۲- روش
۲-۱- ظهور مطالعه کیفی
۲-۲- شیوه تحقیق قیاسی استقرایی
۲-۳- روش مطالعه موردی
۲-۴- تعمیم پذیری مطالعه
۲-۵- تعیین حدود
۲-۶- جمع آوری و تحلیل داده
فصل ۳- توصیف موردی
۳-۱- آغاز ارزیابی
۳-۲- ارزیابی کاهش هزینه
۳-۳- ارزیابی اختیارات آتی
۳-۴- ارزیابی نهایی اختیار و حق محرومیت
۳-۵- خلاصه توصیف موردی
فصل ۴- یافته های موردی
۴-۱- رویکرد خارجی
۴-۲- رویکرد دراز مدت
۴-۳- رویکرد مشارکتی
۴-۴- نقش تحلیل حسابداری رسمی
۴-۵- استفاده نامشخص و نامشهود از حسابداری مدیریت
۴-۶- چکیده یافته های موردی
فصل ۵- نتیجه‌گیری و بحث
۵-۱- نتیجه گیری
۵-۲- محدودیت ها
۵-۳- پیشنهاداتی برای تحقیق آتی
پیوست‌ها
منابع

تحقیق جامع و کامل تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

تحقیق جامع و کامل تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

عنوان: تحقیق جامع و کامل تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

دسته: حسابداری

فرمت: word

تعداد صفحه: 15صفحه

این فایل شامل تحقیقی  در زمینه” تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری” می باشد که در حجم 15صفحه همراه با توضیحات کامل با فرمت wordتهیه شده است که می تواند به عنوان تحقیقدرسهایبررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشدمورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:پ

تعریف تئوری نمایندگی

نمونه هايي از تئوري نمايندگي

مفروضات مرتبط به مالک (سهامدار)

مفروضات مرتبط به نماینده (مدیر)

مشکلات نمایندگی

تضاد منافع بین سهامدار و مدیر

عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر

اثرات انتخاب نامطلوب

عدم اطمینان و شراکت ریسک

كاربرد تئوري نمايندگي در حسابداري مديريت

جنبه نظری  تئوری نمایندگی

جنبه عملیتئوری نمایندگی

جنبه تجربیتئوری نمایندگی

جنبه فرهنگیتئوری نمایندگی

برخی از یافته های مهم جنبه نظری تئوری نمایندگی

قرارداد بر اساس محصول نهایی(سود)واقدامات نماینده

نتیجه گیری کلی

منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 

         

دانلود پاورپوینت بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری

دانلود پاورپوینت بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری

عنوان: دانلود پاورپوینت تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری- مباحث جاری در حسابداری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 37 اسلاید

این فایل در زمینه ” تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری” می باشد که در حجم 37 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار  در کلاس درسهایبررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشدمورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعريف تجارت الكترونيك

علل ورود سازمانها به تجارت الکترونیک

تاریخچه تجارت الکترونیک

چارچوب‌ نظري تجارت الكترونيك‌

ابزارهای تجارت الکترونیک

محدودیتهاي تجارت الکترونیکی

مزایا و معایب تجارت الکترونیک

مدلهای تجارت الکترونیک

تجارت فروشنده با فروشنده

تجارت مصرف کننده با مصرف کننده

تجارت دولت با مصرف کننده

تجارت حکومت- حکومت

تجارت نقطه به نقطه

جایگاه تجارت الکترونیک در ایران

تاثيرگذاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح مختلف تجارت

نقش استفاده از تجارت الکترونیک در توسعه فروش و بازاریابی شرکتها

تجارت الكترونيكي و سرمايه‌گذاري

تاثیر تجارت الکترونیک بر داده ها

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ((ERP

زبان نشانه گذاری توسعه پذیر(XML)

پاسخ فن اوری به گزارش های سریع و پیشرفته

تاثیر فناوری های داده محور بر حسابداری

منابع و ماخذ

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 

           

بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی

بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی

  

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:109

فهرست مطالب :

چكيده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

1-2-1 تحقيقات داخلي. 4

2-2-1 تحقيقات خارجي. 5

3-1 بیان مسئلـه 7

4-1 چارچوب نظری تحقیق. 8

5-1 فرضيه‌هاي تحقيق. 8

6-1 اهداف تحقيق. 9

7-1 اهميت و ضرورت تحقيق. 9

8-1 حدود مطالعاتی. 10

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق: 10

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق: 10

9-1 تعاريف عملياتي. 10

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 بخش يكم: كليات.. 13

1-1-2 مقدمه 13

2-1-2 پيشينه تاريخي حسابرسي. 13

3-1-2 حسابرسي نوين در ايران. 16

4-1-2 سوابق تحقیق. 18

5-1-2حسابرسي چيست؟ 19

6-1-2 ضرورت اجراي حسابرسي. 20

7-1-2 انواع حسابرسي. 22

1-7-1-2حسابرسي صورتهاي مالي. 22

2-7-1-2حسابرسي رعايت.. 22

3-7-1-2حسابرسي عملياتي. 22

4-7-1-2حسابرسي جامع. 23

8-1-2 انواع حسابرسان. 23

1-8-1-2حسابرسان مستقل. 23

2-8-1-2حسابرسان داخلي. 24

3-8-1-2حسابرسان دولتي. 24

9-1-2 وجوه تمايز حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل. 25

10-1-2 فرآيند حسابرسي. 26

2-2 بخش دوم : حسابرسي داخلي. 28

1-2-2 پيدايش وتكامل حسابرسي داخلي. 28

2-2-2 كنترل. 29

3-2-2 حسابرسي داخلي. 31

4-2-2 مديريت.. 31

5-2-2 سيستم‌ كنترل مديريت و فعاليت‌هاي حسابرسي داخلي. 32

6-2-2 حسابرسي داخلي سنتي. 33

7-2-2 حسابرسي داخلي مدرن. 33

8-2-2 حسابرسي داخلي نئومدرن. 33

9-2-2 ويژگي‌هاي حسابرسي داخلي. 37

10-2-2 وظايف حسابرس داخلي. 38

11-2-2 موقعيت سازماني حسابرسي داخلي. 40

12-2-2 حسابرسي دخلي پويا – پشتيباني و حامي مديريت.. 43

13-2-2 رهنمودهايي براي حسابرسان داخلي. 43

14-2-2 روابط حسابرسي داخلي. 46

1-14-2-2 روابط سازماني حسابرسي داخلي. 47

2-14-2-2 رابطه بين حسابرسان داخلي و مستقل. 47

3-14-2-2 زمان‌بندي برقراري ارتباط و هماهنگي با واحد حسابرسي داخلي. 48

4-14-2-2 برآورد نياز به حسابرسي داخلي. 49

15-2-2 طرحهاي حسابرسي. 49

16-2-2 فرايند اجراي حسابرسي داخلي. 51

17-2-2 چارچوب حسابرسي داخلي اثر بخش.. 52

3-2 بخش سوم: كنترلـهاي داخلي. 53

1-3-2 تعريف كنترلـهاي داخلي. 54

2-3-2 انواع كنترلـهاي داخلي. 55

3-3-2 محدوديتهاي ذاتي كنترلـهاي داخلي. 56

4-3-2 اجزاي كنترل داخلي. 57

5-3-2 ابزارهاي دستيابي به كنترلـهاي داخلي. 59

6-3-2 ارزيابي سيستم كنترل داخلي. 60

7-3-2 تدوين طرح اوليه حسابرسي. 63

1-7-3-2 رويكرد محتوايي. 63

2-7-3-2 رويكرد سيستمي. 65

8-3-2 نقشها و مسئوليت اشخاص و سازمانها در برابر كنترلـهاي داخلي. 65

9-3-2 عناصر تشكيل دهنده سيستم كنترل داخلي اثر بخش.. 66

4-2 بخش چهارم: اتكاي حسابرس مستقل به عملكرد حسابرس داخلي. 67

1-4-2 تعيين ماهيت ميزان اتكا به كار حسابرس داخلي. 67

2-4-2 ارزيابي كيفيت عملكرد و احد حسابرسي داخلي. 68

3-4-2 اثر عملكرد حسابرسان داخلي برفرايند حسابرسي مستقل. 71

1-3-4-2 كسب شناخت از ساختار كنترل داخلي. 71

2-3-4-2 ارزيابي ريسك. 72

3-3-4-2 آزمون‌هاي محتوا 72

4-3-4-2 عوامل مرتبط با ميزان اتكاي حسابرس مستقل به عملكرد حسابرس داخلي. 73

4-4-2 عملكرد حسابرس داخلي و نقش اعتبار‌دهي حسابرس مستقل. 74

5-2 پیشینه تحقیق. 75

1-5-2 تحقيقات داخلي. 75

2-5-2 تحقيقات خارجي. 75

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 79

2-3 روش اجرای تحقيق. 79

1-2-3 پرسشنامه 79

3-3 جامعه آماری مورد تحقيق. 80

4-3 حجم نمونه 80

5-3 روش نمونه گيري. 82

6-3 مدل تحلیلی تحقیق. 82

7-3 فرضيه‌هاي تحقيق. 82

8-3 متغيرهاي تحقيق. 83

9-3 اعتبار و روايي ابزار تحقيق. 83

10-3 روش ‌تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 84

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 86

2-4 يافته‌هاي حاصل از پرسشنامه‌ها 86

3-4 تجزيه و تحليل اطلاعات شخصي و عمومي. 86

4-4 تجزيه و تحليل فرضیات تحقیق. 87

1-4-4 تجزيه و تحليل سوالات مربوط به فرضيه اول. 87

2-4-4 تجزيه و تحليل سوالات مربوط به فرضيه دوم 91

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه 96

2-5 نتیجه گیری فرضیات.. 96

1-2-5 نتیجه گیری فرضیه اول. 97

2-2-5 نتیجه گیری فرضیه دوم 98

3-5 پيشنهادات اجرايي. 98

1-3-5 پيشنهاد براي حسابرسان مستقل. 98

2-3-5 پيشنهاد براي سازمانهاي مورد حسابرسي. 99

3-3-5 پيشنهاد براي تحقيقات آتي. 100

4-5 محدوديت‌هاي تحقيق. 100

پیوست ها

پیوست الف) پرسشنامه 102

پیوست ب) جداول آماری. 104

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 107

منابع لاتین: 108

چکیده لاتین. 109

فهرست جداول :

جدول 1-4 رشته تحصيلي پاسخ دهندگان. 86

جدول 2-4 آخرين مدرك تحصيلي پاسخ دهندگان. 87

جدول 3-4 شغل پاسخ دهندگان. 87

جدول 4-4 سابقه پاسخ دهندگان. 87

جدول 5-4 نتايج پاسخ هاي مربوط به فرضيه اول. 88

جدول 6-4 يافته هاي مربوط به تجربه و اتكاي پاسخ دهندگان. 89

جدول 7-4 نتايج پاسخ هاي مربوط به فرضيه دوم 92

جدول 8-4 يافته هاي مربوط به ويژگي هاي حسابرسي داخلي و اتكاي پاسخ دهندگان. 93

چکیده :

مسألـه اتكاء حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي و شناخت راه كارهايي براي هماهنگ كردن فعاليتهاي آنها، با هدف كاهش هزينه حسابرسي افزايش كارايي فرآيند حسابرسي و جلوگيري از دوباره كاري هاي احتمالي از دير باز در سطح جهان مطرح بوده است.

در ايران نيز اخيرا شاهد تحولات و پيشرفت‌هايي مهمي در حرفه‌ حسابرسي و حسابداري بوده‌ايم كه نمود بارز آن انتشار استانداردهاي حسابرسي توسط كميته فني سازمان حسابرسي. استاندارد مربوط به ارزيابي كار و احد حسابرسي داخلي كه به ارتباط بين حسابرسان مستقل و داخلي پرداخته است، نشان دهنده اهميت موضوع مي باشد

تحقيق حاضر شامل دو فرضيه به شرح زير مي باشد.

1 – بين تجارب حسابرسان مستقل و ميزان اتكا‎ آنها بر كار حسابرسان داخلي رابطه وجود دارد

2 – بين ويژگيهاي حسابرسي داخلي و ميزان اتكا حسابرسان مستقل رابطه معني‌داري وجود دارد

روش آماري به كار رفته در اين تحقيق آزمون ضريب همبستگي (رتبه اي اسپرمن) مي باشد و جامعه آماري تحقيق به مديران ،سرپرستان و حسابرسان ارشد سازمان حسابرسي و حسابداران مستقلي كه به عنوان شريك يا مدير و يا حسابرس ارشد در موسسات حسابرسي خصوصي معتبر شاغل هستند مي باشد

با توجه به نتايج بدست آمده هردو فرضيه تحقيق رد مي شوند و مشخص مي گردند كه بين ميزان تجربه و اتكاي حسابرسان مستقل رابطه معنا داري وجود ندارد و همچنين بين ويژگي هاي حسابرسي داخلي و ميزان اتكاي حسابرسان مستقل رابطه معنا داري وجود ندارد

واژگان كليدي: اتكا به عملكرد حسابرسان داخلي،عوامل سازماني،عوامل محيطي،عوامل فردي،حسابرس مستقل ،حسابرس داخلي ، حسابرسي مالي، حسابرسي داخلی
مقدمه:

مسألـه اتكاء حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي و شناخت راه كارهايي براي هماهنگ كردن فعاليتهاي آنها، با هدف كاهش هزينه حسابرسي افزايش كارايي فرآيند حسابرسي و جلوگيري از دوباره كاريهاي احتمالي از دير باز در سطح جهان مطرح بوده است.

انجمن‌هاي حرفه‌اي جهاني نيز در پاسخ به اين نياز بيانه‌هاي مختلفي را منتشر نموده‌اند. در آمريكا انجمن حسابدران رسمي آمريكا ابتدا استاندارد شماره9 (1) و سپس استاندارد شماره 65 (2) را در اين مورد منتشر نمود. در كانادا انجمن حسابداران خبره (3) رهنمودهايي در اين مورد به حسابرسان ارائه نموده است.

در ايران نيز اخيرا شاهد تحولات و پيشرفت‌هايي مهمي در حرفه‌ حسابرسي و حسابداري بوده‌ايم كه نمود بارز آن انتشار استانداردهاي حسابرسي توسط كميته فني سازمان حسابرسي استاندارد مربوط به "كميته فني سازمان حسابرسي، استانداردهاي حسابرسي، تهران 1378، بخش 61" ارزيابي كار و احد حسابرسي داخلي كه به ارتباط بين حسابرسان مستقل و داخلي پرداخته است، نشان دهنده اهميت موضوع مي باشد و انگيزه محقق را در پرداختن به اين موضوع بيشتر نموده و اميد است تحقيق حاضر گامي هر چند كوچك در جهت شناختن راه كارهاي عملي كاربرد استاندارد مزبور در سطح كشورمان باشد.

در این فصل به بیان موضوعاتی از قبیل بیان مساله، تاریخچه مطالعاتی، اهداف، فرضیات، و… تحقیق پرداخته می شود.

2-1 تاریخچه مطالعاتی1-2-1 تحقيقات داخلي

در سالهاي گذشته چند مقاله در رابطه با اين موضوع منتشر شده که می توان به «بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی سازمان ها در ایران-دکتر علی نیکخواه آزاد در سال 1376» و«عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی -دکتر یحیی حساس یگانه در سال1381 »اشاره نمودکه به دلیل اینکه در آن مقطع کار حسابرسی همانند امروز در ایران رواج نیافته بود نتايج ضد و نقيضي به دست آمده است. در اين راستا با توجه به استاندارد سازمان حسابرسي « ارزيابي كار واحد حسابرسي داخلي»می تواندبه عنوان راهكاري در اجراي برنامه حسابرسي و تحقيقات مرتبط مورد استفاده قرار گيرد0

عوامل موثر در اتكاي حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي، محمدرضا نيكبخت _محمد مهدي معاذي نژاد كه نتايج زير بدست آمده است:

اتكا بر كار حسابرسان داخلي باعث صرفه جويي در هزينه و ارايه خدمات بيشتر به صاحبكار با همان هزينه مي شود . استفاده ي بهينه از كار حسابرس داخلي مي تواند كارايي و اثربخشي حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلي را براي صاحبكار افزايش دهد

2-2-1 تحقيقات خارجي

وارد [1] ، اولين تحقيق را در مورد اتكاي حسابرسان مستقل بر عملكرد حسابرسي داخلي انجام داد . نتايج تحقيق نشان داد كه صلاحيت حرفه يي، بيطرفي و كيفيت كار انجام شده مي تواند به عنوان عوامل مؤثر در ارزيابي عملكرد حسابرسي داخلي باشند

وارد و رابرستون [2] ، در كشور آمريكا اتكاء بر كار حسابرسان داخلي را بر تكيه بر استاندارد شماره ي 9 بيانيه ي استانداردهاي حسابرسي، بررسي كردند . نتايج تحقيقات آنان بيشتر براي آزمون بي طرفي در سطحي از مديريت كه حسابرسان داخلي نتايج و يافته هاي خود را به آنها گزارش مي دادند، تمركز داشت

عبدالخليق و همكاران ، تأثير سه تكنيك حسابرسي و دو متغير ديگر را در ارتباط با بي طرفي مورد بررسي قرار دادند . آنها به اين نتيجه رسيدند كه بي طرفي حسابرسان داخلي مي تواند به عنوان عامل تأثيرگذار بر اتكاي حسابرسان داخلي باشد

براون [3] ، در تحقيق خود به بررسي عوامل مؤثر در تعيين اتكا حسابرسان بر كارحسابرسان داخلي پرداخت . نتايج تحقيق نشان داد كه صلاحيت حرفه يي وبيطرفي مي تواند بعنوان عوامل موثر در ارزيابي عملكرد حسابرسي داخلي باشند

مارگهيم [4] ، در آمريكا عواملي را كه حسابرسان مستقل، آنهارا در تصميم گيري براي اتكا بر حسابرسان داخلي، مهم قلمداد مي كنند، را بررسي كرد . نتايج تحقيق نشان داد كه حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي براي تعديل برنامه ي حسابرسي در شرايط صلاحيت و كيفيت كار پايين، اتكا نمي كنند. اما، آنان زمان برنامه ي حسابرسي را با توجه به صلاحيت و كيفيت كار افزايش وكاهش مي دهند

ميزر و اشنايدر [5] ، در آمريكا اهميت نسبي عواملي را كه در ارزيابي حسابرسان مستقل از عملكرد حسابرسي داخلي مهم هستند، را بررسي كردند . نتايج تحقيق نشان داد كه حسابرسان مستقل از بين سه عامل صلاحيت حرف ه يي، بيطرفي و كار انجام شده، كيفيت كار انجام شده را در آخرين اولويت مد نظر قرار مي دهند

ايج و فارلي [6] ، عواملي را كه حسابرسان مستقل در استراليا در ز مان ارزيابي عملكرد حسابرسي داخلي در نظر مي گيرد را بررسي كردند . نتايج تحقيقات آنان نشان داد كه مراقبت حرفه يي پس از صلاحيت حرفه يي از بيشترين اهميت براي حسابرسان مستقل دراتكا برعملكرد حسابرسي داخلي برخوردار است

مالتا [7] ، نياز حسابرسان مستقل آمريكا را جهت استفاده از عملكرد حسابرسان داخلي مورد بررسي قرار داد. نتايج تحقيق نشان داد زماني كه سطح ريسك ذاتي بالاست،حسابرسان از فرآيند پيچيدگي براي اتكا بر كار حسابرسان داخلي استفاده كرده و تأثيركار آنان را تنها زماني كه بي طرفي بالا باشد، در نظر مي گيرند. علاوه بر اين، نتايج تحقيق نشان داد كه در شرايط پايين بودن سطح ريسك ذاتي، صلاحيت حسابرس داخلي ازمهمترين عامل و بي طرفي و كيفيت كار انجام شده در رده ي بعدي قرار مي گيرد

كريشنامورتي ، در آمريكا يك رويكرد سلسله مراتبي را در ارزيابي از عملكرد حسابرسان داخل ي براي اتكا به كار آنان مورد بررسي قرار داد ودر مطالعه خود به اين نتيجه رسيد كه رابطه معنا داري بين بي طرفي و ارزيابي عملكرد حسابرسان داخلي توسط حسابرسان مستقل وجود دارد. وي معيارهاي بي طرفي را به شرح زير بيان نمود:

  • سطحي از مديريت كه حسابرسي داخلي به آن گزارش مي دهد.جلوگيري از هرگونه تضاد وظايف

فلكس و همكاران [8] ، در تحقيق خود براي تعيين اثر مشاركت حسابرسي داخلي درحق الزحمه ي حسابرسي مستقل، در بخش دوم تحقيق خود عواملي را كه مشاركت حسابرسي داخلي را در حسابرسي صورتهاي مالي بسط و گسترش مي داد، بررسي كردند .نتايج تحقيق آنان نشان داد كه در شرايط پايين بودن ريسك ذاتي، دسترسي به حسابرسان داخلي مي تواند عامل مهمي در مشاركت حسابرسان مستقل و داخلي باشد

آلتواجري و همكاران در تحقيق خود تحت عنوان رابطه بين حسابرسان مستقل باحسابرسان داخلي در شركتهاي عربستان سعو دي در بخش چهارم تحقيق به اين نتيجه رسيدند كه حسابرسان مستقل توجه چنداني به كار حسابرسان داخلي ندارند و دامنه همكاري بين حسابرسان داخلي و مستقل محدود است و در رابطه با اتكاءحسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي بي طرفي، صلاحيت حرفه اي و تجربه كاري رامهمترين عوامل است كه بر دامنه رسيدگي حسابرسان مستقل تاثير مي گذارد

هامين فدذيل و همكاران ، در تحقيق خود تحت عنوان عمليا حسابرسي داخلي وسيستم كنترل هاي داخلي ، دريافتند كه ويژگي هاي مديريت واحد حسابرسي داخلي شامل برنامه حسابرسي، توانايي حرفه اي كادر حسابرسي و گزارش حسابرسي تاثير قابل ملاحظه اي بر ارزيابي ريسك حسابرسي توسط حسابرسان مستقل دارد

3-1بیان مسئلـه

حسابرسان با اعتبار دادن به صورتهاي مالي شركتها، نقش حساسي را در فرآيند گزارشگري مالي ايفا مي‌كنند اگر چه استانداردهاي حسابرسي صريحاً مسئوليت خاصي را براي حسابرسان در كشف تقلب‌هاي احتمالي مديريت و تحريف صورتهاي مالي مشخص نكرده اما SAS. 53 [9] حسابرسان راملزم مي‌كند به منظور كشف اشتباهات يا تخلفاتي كه مي‌توانند تأثير با اهميتي بر صورتها مالي داشته باشند آزمون‌هاي خاصي را طراحي و اجرا نمايند. از طرفي حسابرسان همواره در معرض دعاوي احتمالي استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي قرار دارند به گونه‌اي كه بعضي از اين دعاوي مي‌توانند يك موسسه حسابرسي را از درجه اعتبار ساقط نمايند در همين راستا توجه به كار حسابرسان داخلي از دو جهت جائز اهميت است.

اول اينكه يكي از نشانه‌هاي مهم نارسائي سيستم كنترل داخلي، وجود يك واحد حسابرسي داخلي ضعيف مي‌باشد و حسابرسان مي‌توانند آنرا بعنوان نشانه‌‌اي براي برآورد ريسك كنترلي صاحبكار در نظر بگيرند.

دوم اينكه اجراي يك برنامه حسابرسي گسترده مستلزم صرف هزينه زيادي مي‌باشد ويژه اگر اجراي برنامه مزبور منجر به كشف تحريفهاي احتمالي نيز نگردد. از آنجا كه حسابرسي با محدوديت‌هاي مالي و زماني مواجه مي‌باشد ضروري است تا عواملي كه مي‌توانند باعث افزايش كارآيي و اثر بخشي فرآيند حسابرسي شده و از انجام كارهاي موازي و تكراري توسط حسابرسان جلوگيري نمايد به خوبي شناخته شوند. از جملـه اين عوامل ميزان اتكاء حسابرسان داخلي است. اين مسألـه يكي از چالش‌هاي مستمري است كه حرفه حسابرسي با آن روبرو مي‌باشد. از طرف ديگر اين واقعيت كه سازمان ها خدمات حسابرسي عمده‌اي از دو منبع متفاوت يعني حسابرسي مستقل و داخلي دريافت مي‌دارند باعث ايجاد يك توقع عمومي در مورد ارتباطات ميان اين دو گروه بعنوان مبنايي براي رسيدن به هماهنگي مطلوب بين آنها شده است.

اگر چه اين خدمات از دو منبع متفاوت دريافت مي‌شود اما هر دو گروه در انجام وظايفشان با اسناد و مدارك و پرسنل و سازمان واحدي سروكار دارند. به همين دليل احتمال وجود دوباره كاريهاي غير ضروري يا اعمال فشارهاي بيش از حد بر پرسنل سازمان اجتناب ناپذير است. در عين حال اين احتمال بالقوه وجود دارد كه هماهنگ كردن كار حسابرسان مستقل و داخلي اهداف سازمان را به شكل موثرتري محقق سازد.

در تحقق حاضر با توجه به بررسي مقدماتي انجام شده سوالاتي به شرح زير براي محقق مطرح است:

1 – بين تجارب حسابرسان مستقل و ميزان اتكا‎ آنها بر كار حسابرسان داخلي رابطه وجود دارد؟

2 – بين ويژگيهاي حسابرسي داخلي و ميزان اتكا حسابرسان مستقل رابطه وجود دارد؟

4-1 چارچوب نظری تحقیق

مساله اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی و شناخت راهکارهایی برای هماهنگ کردن فعالیت های آنها با هدف کاهش هزینه حسابرسی افزایش کارایی فرآیند حسابرسی و جلوگیری از دوباره کاری های احتمالی از دیر باز در سطح جهان مطرح بوده است .

باتوجه به محدودیت های حسابرسی مستقل اتکا به عملکرد حسابرسان داخلی می تواند موجب اثر بخشی فرایند حسابرسی گردد و بر این اساس در این تحقیق به این موضوع می پردازیم که میزان تجربه حسابرس مستقل (متغیر مستقل) بر میزان اتکا بر کار حسابرسان داخلی اثر دارد(متغیر وابسته) همچنین آیا ویژگی های حسابرسی داخلی (متغیر مستقل) برمیزان اتکا بر کار حسابرسان داخلی اثر دارد(متغیر وابسته).

5-1 فرضيه‌هاي تحقيق

جهت پاسخ به سوالات تحقيق و دستيابي به اهداف آن فريضه‌هاي دوگانه تحقيق كه به مطالعه عوامل مرتبط با ميزان اتكا حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي مي‌پردازد. به شكل زير تبين مي‌گردد‍:

1 – بين تجارب حسابرسان مستقل و ميزان اتكاء آنها بر كار حسابرسان داخلي رابطه وجود دارد.

2 – بين ويژگيهاي حسابرسي داخلي و ميزان اتكاء حسابرسان مستقل رابطه وجود دارد.

6-1 اهداف تحقيق

هدف تحقيق حاضر، تعيين ميزان تأثير تفاوت‌هاي كيفي دواير حسابرسي داخلي و تمايل حسابرسان مستقل نسبت به استفاده از كار آنها مي‌باشد. تحقيق همچنين تأثير نحوه برخورد حسابرسان مستقل در اختلاف نظرهاي احتمالي با صاحبكار برقضاو ت حرفه‌اي و ميزان اتكاءشان بر كار حسابرسان داخلي مطالعه مي‌نمايد.

بعلاوه هدف ديگر تحقيق تلاش براي تعيين تأثير تجارت قبلي حسابرسان مستقل درروياريي با اشتباهات و تخلفات بر ميزان اتكاء آنها بر كار حسابرسان داخلي مي‌باشد(حساس یگانه و خدری ، 1382، 38).

از طرفي اطلاعات حاصلـه از اين تحقيق ميتواند منجر به كسب درك و شناخت بهتري از استاندارد مربوط به «ارزيابي كار واحد حسابرسي داخلي» شده و در نشان دادن ميسر عملي كاربرد اين استاندارد واقع شود.

7-1 اهميت و ضرورت تحقيق

اگر چه SAS. 65 درباره استفاده از خدمات حسابرسان داخلي توسط حسابرسان مستقل رهنمودهاي كلي ارائه نموده است اما موانع و مشكلات موجود در روابط بين حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلي همچنان به قوت خود باقي است. تلاش براي شناخت عواملي كه مي‌توانند مانع ارتباط مناسب بين حسابرسان مستقل و داخلي در نتيجه مانع اتكاء آنها بر كار حسابرسان داخلي شود مي‌تواند سهم بسزايي را در صرفه‌جويي منابع مادي و انساني افزايش كارايي حسابرسي و كاهش آسيب پذيري حرفه در قبال دعاوي احتمالي داشته باشد.

از سوي ديگر موسسات حسابرسي براي ادامه فعاليت در دنياي امروز مجبور به استفاده از تمامي امكانات بالقوه جهت كاهش بهاي تمام شده خدمات حسابرسي خود مي‌باشند كه در اين راستا مي‌توان با اتخاذ يك شيوه صحيح و منطقي و با استفاده از خدمات واحد حسابرسي داخلي از حجم عمليات حسابرسي مستقل كاسته و در نتيجه هزينه كمتري را متحمل شوند.

و…

  

 

                   

بررسی رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی و درجه اهرم کل (مرکب)

بررسی رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی و درجه اهرم کل (مرکب)

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:128

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………..1

فصل اول : کلیات تحقیق

  • . مقدمه …………………………………………………………..3

2-1. بیان مسئله تحقیق …………………………………………………….4

3-1. تاریخچه مطالعاتی ………………………………………………………6

4-1. اهمیت وضروت پژوهش ………………………………………………….8

5-1. اهداف پژوهش …………………………………………………………..9

6-1. فرضیات تحقیق……………………………………………………………10

        1-6-1. فرضیه اصلی اول…………………………………………………10

                    1-1-6-1. فرضیه فرعی اول …………………………………..10

                    2-1-6-1. فرضیه فرعی دوم ……………………………………..10

                    3-1-6-1. فرضیه فرعی سوم ………………………………….10

                    4-1-6-1. فرضیه فرعی چهارم …………………………………..10

        2-6-1. فرضیه اصلی دوم ……………………………………………………10

                    1-2-6-1. فرضیه فرعی پنجم ……………………………………..10

                    2-2-6-1. فرضیه فرعی ششم ………………………………….10

                    3-2-6-1. فرضیه فرعی هفتم…………………………………….10

                    4-2-6-1. فرضیه فرعی هشتم ………………………………10

                    5-2-6-1. فرضیه فرعی نهم …………………………………….10

                    6-2-6-1. فرضیه فرعی دهم ……………………………… ….10

7-1. مدل تحلیلی وشیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق …………………………11

8-1.مدل تبیینی تحقیق……………………………………………………………15

9-1. تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش ……………………………………16

        1-9-1. بتای سودحسابداری …………………………………………………16

        2-9-1. سودحسابداری …………………………………………………….16

        3-9-1. ریسک سیستماتیک …………………………………………..16

        4-9-1. درجه اهرم ها…………………………………………….17

        5-9-1. درجه اهرم عملیاتی ……………………………………………..17

        6-9-1. درجه اهرم مالی ……………………………………………………..17

        7-9-1. اهرم مرکب (کل)………………………………………………………….17

        8-9-1. اندازه گیری درجه اهرم مرکب …………………………………..18

فصل دوم : مروری برادبیات تحقیق

1-2. مقدمه…………………………………………………………………….20

2-2. اهداف گزارشگری مالی …………………………………………..21

1-2-2. سودمندی اطلاعات درتصمیم گیری ……………………………………………..22

2-2-2. مربوط بودن اطلاعات………………………………..23

3-2.سودمندی اطلاعات حسابداری…………………………………………..25

            1-3-2. پیش بینی یک رویداداقتصادی …………………………………………..26

                        1-1-3-2. تجزیه وتحلیل دوره های زمانی ……………………..27

                        2-1-3-2. پیش بینی بحران های مالی ……………………………27

                        3-1-3-2.پیش بینی ریسک اوراق قرضه ورتبه بندی آنها…………..27

                        4-1-3-2.تجدیدساختارشرکت………………………………………….28

                        5-1-3-2.تصمیم گیری درمورد اعطای اعتبار…………………………….28

                        6-1-3-2. پیش بینی اطلاعات مندرج درصورتهای مالی …………28

            2-3-2. پیش بینی واکنش بازار……………………………………..29

4-2. تاریخچه بورس واوراق بهاداردرجهان ………………………………..30

5-2. تاریخچه بورس واوراق بهادارتهران …………………………………….30

6-2. تعریف بورس اوراق بهادار………………………………………….33

7-2. مروری برانواع شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ……………34

            1-7-2. انواع شرکتهای سرمایه گذاری …………………34

                        1-1-7-2. شرکتهای سرمایه گذاری باسرمایه متغیر…………….34

                        2-1-7-2. شرکتهای سرمایه گذاری باسرمایه ثابت ……………….34

                        3-1-7-2. صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال……………………..35

                        4-1-7-2. شرکت مادر………………………….35

                        5-1-7-2. شرکتهای فعالیت تنوعی………………………36

8-2. سودحسابداری …………………………………………………..36

            1-8-2. سودمندی ومربوط بودن سودحسابداری ………………………37

            2-8-2. محدودیت های سودحسابداری …………………………….39

            3-8-2. مفاهیم سود………………………………………………………….39

                        1-3-8-2. سودعملیاتی جاری ……………………………………40

                        2-3-8-2. سودجامع ……………………………………………….40

            4-8-2. نظریه های سود……………………………………………….42

                        1-4-8-2. نظریه داریی ها ،بدهی ها…………………………………..42

                        2-4-8-2. نظریه درآمدوهزینه…………………………………………….43

                        3-4-8-2. نظریه استقلال ترازنامه وسودوزیان ……………………….43

            5-8-2. استدلال انتخاب نظریه سوددرایران…………………………………..43

9-2. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ومدل بازار…………………………45

            1-9-2. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ……………………….45

10-2. ضریب حساسیت بتا، ریسک نسبی ……………………………………….46

            1-10-2. ریسک غیرسیستماتیک (غیربازار)……………………………………47

            2-10-2. ریسک سیستماتیک (ریسک بازار)……………………………47

11-2. نسبتهای اهرمی …………………………………………………49

12-2. سه اهرم اصلی ………………………………………………………..50

            1-12-2. اهرم عملیاتی ……………………………………………….50

                        1-1-12-2.هزینه های ثابت عملیاتی واهرم عملیاتی ……….50              2-1-12-2. درجه اهرم عملیاتی …………………………………..50

                        3-1-12-2. اندازه گیری درجه اهرم عملیاتی ………………51

            2-12-2. اهرم مالی ………………………………………51

                        1-2-12-2. درجه اهرم مالی ………………………52

            3-12-2. ارتباط بین اهرم مالی وعملیاتی ……………………………..52

            4-12-2. تلفیق اهرم عملیاتی بااهرم مالی ……………………………..53

5-12-2. اهرم کل …………………………………………………..53

                        1-5-12-2. اندازه گیری درجه اهرم مرکب …………………………53

            6-12-2. رابطه بین اهرم عملیاتی ومالی ومرکب ……………………………..53

13-2. تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده …………………………………….54

            1-13-2. پیشینه داخلی تحقیق ……………………………………………54

            2-13-2. پیشینه خارجی تحقیق……………………………………58

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

1-3. مقدمه ………………………………………………………………66

2-3. روش تحقیق……………………………………………………………66

3-3. قلمروتحقیق…………………………………………………………66

            1-3-3. قلمروموضوعی ………………………………………………67

            2-3-3. قلمرومکانی ……………………………………………67

            3-3-3. قلمروزمانی ……………………………………………..67

4-3. روش های گردآوری اطلاعات …………………………………………….67

5-3 . ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………..68

6-3. جامعه ونمونه ………………………………………………68

7-3. فرضیه های تحقیق …………………………………………………..70

            1-7-3. فرضیه اصلی اول ……………………………………………..70

            2-7-3. فرضیه اصلی دوم …………………………………………….71

8-3. روش تجزیه وتحلیل داده ها ……………………………………….72

            1-8-3. آزمون همبستگی ………………………………………………73

            2-8-3. رگرسیون چندگانه……………………………………………………74

            3-8-3. چندهم خطی ………………………………………………74

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها

1-4. مقدمه ………………………………………………………77

2-4. شاخص های توصیفی متغیرها…………………………………77

3-4. آزمون فرضیه ها …………………………………………………78

            1-3-4. آزمون فرضیه فرعی اول…………………………….83

            2-3-4. آزمون فرضیه فرعی دوم ……………………..86

            3-3-4. آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………..90

            4-4-4. آزمون فرضیه فرعی چهارم ……………………….93

            5-4-4. آزمون فرضیه اصلی اول ………………………….97

            6-4-4. آزمون فرضیه فرعی پنجم ………………………….104

            7-4-4. آزمون فرضیه فرعی ششم ………………………..106

            8-4-4. آزمون فرضیه فرعی هفتم …………………………….107

            9-4-4. آرمون فرضیه فرعی هشتم ………………………………109

            10-4-4. آزمون فرضه فرعی نهم…………………………………..111

            11-4-4. آزمون فرضیه فرعی دهم…………………………………….112

            12-4-4. آزمون فرضیه اصلی دوم ………………………………..114

5-4. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………116

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

1-5. مقدمه …………………………………………………………………………118

2-5. ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها …………………..118

            1-2-5. نتیجه فرضیه فرعی اول …………………………………..119

            2-2-5. نتیجه فرضیه فرعی دوم ……………………………………119

            3-2-5. نتیجه فرضیه فرعی سوم …………………………………120

            4-2-5. نتیجه فرضیه فرعی چهارم ………………………………………….120

            5-2-5. نتیجه فرضیه اصلی اول ……………………………………..121

            6-2-5. نتیجه فرضیه فرعی پنجم …………………………………122

            7-2-5. نتیجه فرضیه فرعی ششم ………………………………………122

            8-2-5. نتیجه فرضیه فرعی هفتم ……………………………………………123

            9-2-5. نتیجه فرضیه فرعی هشتم…………………………………………..123

            10-2-5. نتیجه فرضیه فرعی نهم …………………………………………..124

            11-2-5. نتیجه فرضیه فرعی دهم ……………………………………..124

            12-2-5. نتیجه فرضیه اصلی دوم ………………………………………….125

3-5. نتیجه گیری کلی تحقیق ………………………………………….125

4-5. پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق ………………………..126

5-5. پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ……………………………..127

6-5. محدودیت های تحقیق ……………………………………………127

پیوست ها

جدول 1-3 . شرکتهای موردمطالعه تحقیق………………………………130

فهرست منابع فارسی ………………………………………….134

فهرست منابع غیرفارسی ………………………………………………………..137

چکیده:

اين تحقیق، به بررسي ارتباط اطلاعات حسابداري با ريسك سیستماتیک شركت ها دربازارسرمایه ايران پرداخته است .در اين تحقيق رابطه تعدادي ا زمتغیرهای حسابداری ازجمله سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ، درجه اهرم کل (مرکب) به عنوان نمادهايي از اطلاعات حسابداري انتخاب شد ه اند که با ريسك بازار (سيستماتيك )شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار گرفته است . دراین تحقیق روش گردآوري اطلاعات ، روش كتابخانه اي وبراي آزمون فرضيه ها ، روش ميداني ونيزاستفاده ازداده هاي تجربي مي باشد .درراستای این هدف ، تعداد87 شرکت که اطلاعات موردنیاربرای دوره 10 ساله مورد تحقیق   (85- 76) درمورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند . نتايج تحقيق بیان می کند كه بین سود حسابداری ودرجه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک باسطح اطمینان 90% رابطه مستقیم وجود دارد وبین درجه اهرم عملیاتی و درجه اهرم کل با ریسک سیستماتیک رابطه معنی داروجودندارد. البته تاثیرمتغیرها برریسک سیستماتیک متفاوت است ، که تاثیرسودحسابداری برریسک سیستماتیک بیشترازتاثیردرجه اهرم مالی برریسک سیستماتیک ودرجه اهرم مالی بیشتر ازدرجه اهرم کل ودرجه اهرم کل بیشتر از درجه اهرم عملیاتی می باشد.

حسابداري به منظور جواب گويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است . شرايط اجتماعي ، اقتصادي و سياسي محيط حسابداري به تناسب زمان متفاوت بوده است.در نتيجه،هدف هاي حسابداري وروش هاي آن نيز متناسب باتغیير در شرايط محيطي دگرگون شده است. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن، هدف ها و روش هاي حسابداري به منظور جواب گويي به نيازهاي اطلاعاتي توسعه يافته است.

در حال حاضر ، حسابداري نقش مهمي را در سيستم اقتصادي ايفا مي كند. تصميم گيري دقيق از جانب اشخاص ، شركت ها، دولت و غيره براي توزيع مناسب و كار آيي منابع مالي امري اجتناب ناپذير است . براي اين گونه تصميم گيري ها، تصميم گيرندگان بايد اطلاعاتي قابل اتكا در اختيار داشته باشند     در واقع ، هدف حسابداري كمك به اين تصميم گيرندگان است.از سوي ديگر ، سرمايه گذاري ازموارد ضروري و اساسي در فر آيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است .

ازعوامل مؤثر در ”انتخاب“ و ”انجام“ سرمايه گذاري، توجه سرمايه گذاري به ريسك و بازده سرمايه گذاري است . نقش ريسك وبازده در سرمايه گذاري، به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد براي قيمت گذاري كالاست . از ديدگاه نظري ، ريسك به معناي ضرر بالقوه و قابل اندازه گيري سرمايه گذاري است . تا دهه 1950،«ريسك» يك عامل كيفي شمرده مي شد تااين كه با تلاش هري ماركوويتز[1]، ريسك كميت پذير شد و انحراف معيار جريان هاي نقدي طرحهاي سرمايه گذاري درشرايط مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي به عنوان كميت «سنجش ريسك »معرفي گرديد.

تأثير ريسك يك سرمايه گذاري به ريسك مجموع سرمايه گذاري مستلزم محاسبات«كواريانس» و «ضريب همبستگي »بود كه به ناچار انجام محاسبات را مشكل و وقت گير مي نمود. چندي بعد ، ويليام شارپ[2] ، با تعيين ضريب به عنوان معيار ريسك ، مدل ساده و كاربردي را به دنياي سرمايه گذاري عرضه نمود(اسلامي بيدگلي ، 1375،25)

استفاده از نظريه ها و روش هاي موجود و نيز نظريه پردازي، مستلزم اطلاعات ،به ويژه ، اطلاعات توليد شده درسيستم حسابداري است كه بدون شك ، در بازار نو پاي سرمايه كشورمان به سختي تحصيل مي شود. به همين علت ، شناخت ارتباط بين ريسك بازار و اطلاعات حسابداري ، از اهميت ويژه اي برخوردار است.سایرمطالعات ، بیانگر ارتباط بین نسبتهای حسابداری ومیزان ریسک بازار می باشد وپیشنهاد می گردد که نسبتهای حسابداری می توانند درپیش بینی بتای اوراق بهادار مورد استفاده قرارگیرند ( احمدپور ،1384،19)

کليه مديران وکارگزاران وسرمايه گذاران در شرکتهاي پذيرفته شده دربورس باتوجه به نتايج اين تحقيق وباتوجه به سودحسابداري ودرجه اهرم و مالی مي توانند ريسك بازار راپيش بيني كنند وهمچنين ازنتايج اين تحقيق مي توان برداشت كرد كه سود حسابداري درپيش بيني ريسك تواناتراست يادرجه اهرم ها .

2-1 بیان مسئله تحقیق

ازجمله مسايل مهم پيش روي هرسرمايه گذاري درشركتهاي سهامي عام ، مسئله تعيين بازده هرسهم درريسك مربوط به آن است . درحقيقت هرسرمايه گذاردربازارمذكوربه دنبال حداكثركردن منافع خودمي باشد وبه همين منظور چنانچه بتواند بازده ياقيمت اوراق بهاداروريسك مربوط به آن را به نحوصحيح پيش بيني كند ، دراين صورت خواهدتوانست درموردخريد ، نگهداري ويافروش اوراق بهادار ، به درستي ، تصميم گيري نمايد وازاين طريق منافع خودراحداكثرنمايد.

به منظور پيش بيني بازده ياقيمت اوراق بهادار، سرمايه گذاربه يك مدل پيش بيني مناسب نيازمنداست . ازديدگاه علم اقتصادومباني نظري مربوطه ، مدل پيش بيني بازده اوراق بهادار ازجمله سهام ،بايستي توانايي تعيين ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي راداشته باشد .بنابراين ، پيش بيني جريان هاي نقدي آتي اوراق بهاداردربازاربورس ازاهميت خاصي برخوردارخواهدبود. همچنين پيش بيني جريان هاي نقدي آتي درحوزه حسابداري نيزازاهميت خاصي برخورداراست وبراين اساس مدلهایي ارائه شده كه بااستفاده ازسود واجزاي آن بتوان جريان هاي نقدي آتي راپيش بيني نمود. برهمين اساس برسودحسابداري تاكيدفراوان شده وبسيارموردتوجه محققين به خصوص ،درحوزه حسابداري قرارگرفته است .

ریسک حاضر، صورت وظاهرواحدهای اقتصادی واقتصادجهانی وسراسری رانشان می دهد . یک مؤسسه بازرگانی موفق فقط روی سود متمرکز نمی باشد ، بلکه به مدیریت ریسک صحیح نیز توجه دارد ، ریسک وبازده باهم حرکت می کنند وبه حداکثررساندن بازده به وسیله ریسک ضروری     می باشد . اهرم ها به کاربرد منابع ووجوهی که برای شرکت هزینه ایجاد می کند اشاره دارد . هرچه اهرم مورد استفاده یامیزان بدهی ها ، سهام ممتازی که برای شرکت هزینه ثابت ایجاد می کند بیشتر باشد ریسک مالی بیشتر می شود . ریسک ناشی ازاهرم معمولا درکنترل مدیریت است . نتایج تحلیلی اظهارمی کند که عامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک شامل : درآمدها ، رشد فروش ، ارزش دفتری ، سود سهام ، درجه اهرم عملیاتی (DOL ) ، درجه اهرم مالی ( DFL ) ، بازده بازار وریسک بی خطر می باشد . ماندرکر و رهی[3] درتحقیقی بیان کرده است که DOL,DFL به طور مثبت ومستقیم یک قسمت بزرگی از تغیرات ریسک سیستماتیک راتوضیح می دهد . همچنین هافمن[4] بیان کرده است که ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم با DFL ورابطه معکوس با DOL دا رد . لذا دراین تحقیق به بررسی رابطه سود حسابداری و درجه اهرم عملیاتی ، مالی وکل پرداخته می شود تابتوان مدلی مفید برای تصمیم گیری سرمایه گذاران معرفی کرد . طبق مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي فرض مي شود ، يكي ازعوامل مهم كه باعث نوسان دربازده مي شود ريسك سيستماتيك است . بنابراين ، ريسك سيستماتيك يك عامل مهم درتعيين بازده مورد انتظار خواهدبود درنتيجه سوالات زیر پيش  مي آيد كه :

1- آيا بين اطلاعات حسابداري ازجمله سودحسابداري وبه ويژه درجه اهرمها باريسك سيستماتيك ارتباط معني داري وجودداردياخير؟

2- آیا باتوجه به سود حسابداری وهمچنین اهرم ها می توان مبنایی برتصمیم گیری سرمایه گذاران معرفی نمود ؟

3- میزان وتوانایی باراطلاعاتی سودحسابداری ودرجه اهرمها درتصمیم گیری سرمایه گذاران باهم برابراست یاخیر وکدام یک ازسطح اثرگذاری بالاتری برخورداراست ؟

3-1 تاریخچه مطالعاتی

بسیاری ازتحقیقات حسابداری مبتنی بربازار سرمایه ، مفیدبودن اطلاعات حسابداری درتعیین ریسک اوراق بهادار رابیان نموده اند . همچنین تحقیقات متعددی همبستگی بین متغیرهای حسابداری (اهرم مالی ، عملیاتی و….) وریسک سیستماتیک اوراق بهادار رامورد بررسی قرارداده اند ( نمازی, خواجوی ، 1383, 96) .

قالیباف اصل درتحقیقی باعنوان «بررسی تاثیرساختارسرمایه برروی ریسک سیستماتیک » رابطه بین اهرم مالی وریسک سیستماتیک رامورد بررسی قرارداد. نتایج حاصل ازاین تحقیق بیانگرآن بود که اهرم مالی برریسک سیستماتیک تاثیرمستقیم داردیعنی بامیزان افزایش اهرم مالی (بدهی) ، ریسک سیستماتیک شرکت نیز دربازار افزایش می یابد ( قالیباف اصل ، 1373) .

احمدپورونمازی درتحقیقی باعنوان « تاثیراهرم عملیاتی , مالی واندازه شرکت روی ریسک سیستماتیک » میزان تاثیر اهرم عملیاتی , مالی واندازه شرکت راروی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قراردادند . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اهرم مالی برریسک سیستماتیک تاثیر مستقیم دارد ، یعنی بامیزان افزایش بدهی شرکتها ، ریسک سیستماتیک نیزافزایش می یابد ولی اهرم عملیاتی برمقدارریسک سیستماتیک اثرندارد . ازطرف دیگر ، اندازه شرکت برریسک سیستماتیک دارای تاثیرمعکوس است یعنی هرچه میزان دارایی های شرکت افزایش یابد , ریسک سیستماتیک شرکت کاهش می یابد ( احمدپور،نمازی ،1377 ، 75).

نمازي وخواجوي درمقاله خودسودمندي متغيرهاي حسابداري درپيش بيني ريسك سيستماتيك شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رامورد بررسي قرارداده اند كه نتايج حاصل ازآن بيانگر اين بوده است كه بين متغييرهاي حسابداري وريسك رابطه وجودداردواين متغيرها درپيش بيني ريسك سيستماتيك سودمندمي باشند . مهمترين كاربردنتايج اين تحقيق درارزيابي شركتهاي خارج ازبورس وشركتهاي جديدالورود به بورس اوراق بهاداراست. برپايه نتايج حاصل   مي توان براي تعيين نرخ بازده موردانتظار (نرخ‌تنزيل ) ازالگوي بدست آمده استفاده كرد . به اين ترتيب كه ابتداشاخص ريسك سيستماتيك شركت مورد نظر براساس ضرايب مدل ومقدار متغيرمربوط به شركت مشخص شدوشاخص ريسك سيستماتيك به دست آيد ، پس ازآن مقدارشاخص ريسك سيستماتيك همراه سايرمتغيرهاي موردنياز درالگوي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي قرارداده شود ونرخ بازده موردانتظار به دست آيد ،تامبنايي براي ارزشيابي قيمت سهام شركت قرارگيرد( نمازی ، خواجوی ، 1383،94).

احمداحمدپور ورضا غلامي جمكراني درمقاله اي ، رابطه اطلاعات حسابداري وريسك بازاررادرشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بررسي كرده است ونتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه تعدادي ازمتغييرهاي مستقل شامل نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام ، نسبت دارايي جاري به بدهي جاري وجمع دارايي ها كه شاخص هايي براي ارزيابي ريسك شركتها هستند ، بي ارتباط باريسك بازار شركتها بوده اند . به بيان ديگر اطلاعات تاريخي حسابداري به طور كامل درقيمت وريسك اوراق بهادار انعكاس نيافته است بنابراين مي توان به نتايج تحقيقات قبلي كه درآن كارايي بازار درسطح ضعيف نفي شده ،صحه گذاشت (احمدپور،غلامی ،1384 ، 19)

و…

 

                   

دانلود پاورپوینت بررسی تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

دانلود پاورپوینت بررسی تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

عنوان: پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری- مباحث جاری در حسابداری)

این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

تعداد اسلاید: 53 اسلاید

این فایل در زمینه “تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری”می باشد که در حجم 53 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار  در کلاس درسهایبررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشدمورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعریف تئوری نمایندگی

نمونه هايي از تئوري نمايندگي

مفروضات مرتبط به مالک (سهامدار)

مفروضات مرتبط به نماینده (مدیر)

مشکلات نمایندگی

تضاد منافع بین سهامدار و مدیر

عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر

اثرات انتخاب نامطلوب

عدم اطمینان و شراکت ریسک

كاربرد تئوري نمايندگي در حسابداري مديريت

جنبه نظری تئوری نمایندگی

جنبه عملیتئوری نمایندگی

جنبه تجربیتئوری نمایندگی

جنبه فرهنگیتئوری نمایندگی

برخی از یافته های مهم جنبه نظری تئوری نمایندگی

قرارداد بر اساس محصول نهایی(سود)واقدامات نماینده

نتیجه گیری کلی

منابع

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 

دانلود پاورپوینت بررسی اصول بنیادی حسابداری دولتی

دانلود پاورپوینت بررسی اصول بنیادی حسابداری دولتی

عنوان: دانلود پاورپوینت اصول بنیادی حسابداری دولتی

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی)

این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

تعداد اسلاید: 23 اسلاید

این فایل در زمینه “اصول بنیادی حسابداری دولتی” می باشد که در حجم 23 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس حسابداری دولتی رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعریف اصول بنيادي حسابداري دولتي

هيات تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي

(GASB)اصول حسابداري دولتي براساس بيانيه 34

اصل قابليت هاي حسابداري و گزارشگري مالي 

اصل لزوم نگهداري حساب هاي مستقل

انواع حسابهاي مستقلدر حسابداري دولتي

حساب مستقل وجوه دولتي

حساب هاي مستقل براي وجوه دولتي

حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي

حسابهاي مستقل براي وجوه اماني

طبقه بندي حسابهاي مستقل در ايران
حسابهاي مستقل در خزانه داري کل

حساب مستقل در دستگاههاي دولتي

نکاتي درباره حسابهاي مستقل

گزارشگري دارايي سرمايه اي

اصل گزارشگري بدهي هاي بلند مدت

اصل معيار اندازه گيري و مبناي حسابداري صورتهاي مالي جامع دولت

اصل لزوم بودجه بندي و کنترل بودجه

اصل تقدم تامين اعتبار به ايجاد تعهد

اصل طبقه بندي حساب وجوه انتقالي ، درآمد،مخارجو هزينه

گروه حساب ها در حسابداري دولتي

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری 3 کارو دانش

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری 3 کارو دانش

با توجه به معیارهایی که برای شناخت افراد موفق یاد گرفتید بایکی از افراد موفق مصاحبه ای ترتیب دهید و گزارش خود را در کلاس درس بخوانید ( از دبیر خود درباره شیوه مصاحبه کردن راهنمائی بخواهید)؟

مصاحبه ای با دانشجوی پزشکی : در این گزارش ازمصاحبه با دانشجویی انجام داده ام که رشته پزشکی را در دانشگاه سراسری می خواند. او با وجود نداشتن پدر و تکیه گاه و با وجود مشکلات فراوان مالی بخاطر داشتن هدف مشخص نهایت سعی را نمود. او می گوید برای دستیابی به هدفش تلاش و کوشش فراوان نموده و ازابتدا راه با آگاهی مصمم بوده که به این هدف خود برسد. او برای رسیدن به این هدف با افراد موفق مشورت نموده و از آن ها پیروی کرده است. این خانم موفق در ابتدا برنامه روزانه و هفتگی خود را تنظیم نموده و با کنترل وقت خود دستیابی به اهدافش را سرعت بخشید و سرنوشت خود را در اختیار گرفت. او می گوید گاهی اوقات تنها سه یا چهار ساعت در شبانه روز می خوابید و از هیچ شکستی هراس نداشت. نهایت استفاده را از استعدادهایم می نمودم و با صبر و شکیبایی راه را هموار می کردم و از فرصت های بدست آمده نهایت استفاده را می نمودم. از همان ابتدا ازهدف خود آگاه بوده و در حال حاضر نهایت رضایت را دارم و برای رسیدن به موفقیت های بیشتر گام های  بزرگتری بر می دارم.

 

         

پاورپوینت (اسلاید) حسابداری محیط زیست

پاورپوینت (اسلاید) حسابداری محیط زیست

توضیحات:
  ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری با عنوان “حسابــداری محیط زیست“، در حجم 42 اسلاید، همراه با توضیحات کامل 
  
این فایل در زمینه ” حسابــداری محیط زیست “می باشد که می تواند به عنوان سمینار در کلاس درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

پاورپوینت تئوری اثباتی حسابداری

پاورپوینت تئوری اثباتی حسابداری

دانلود   با موضوع تئوری اثباتی حسابداری،
در قالب ppt و در 37 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعريف تئوري اثباتي حسابداري
تفاوت تئوري اثباتي و تئوري هنجاري
فرضيات زيربنايي تئوري اثباتي حسابداري
منشاء تئوري اثباتي حسابداري
منشاء تئوري اثباتي حسابداري- تحقيقات بازار سرمايه
منشاء تئوري اثباتي حسابداري- تئوری نمايندگي
تعريف جنسن و مک لين (1976) از رابطه نمايندگي
نقش حسابداري در قراردادها
فرضيات طرح پاداش       
فرضيات بدهي         
فرضيات هزينه سياسي
دو ديدگاه پذيرفته شده توسط تحقيقات تئوري اثباتي حسابداري
ديدگاه کارايي     
ديدگاه فرصت طلبي
قراردادهاي مالک/ مدير
روش هاي پاداش دادن به مديران
طرح هاي پاداش
طرح هاي پاداش مبتني بر حسابداري
انگيزه هاي دستکاري ارقام حسابداري
انگيزه هاي دستکاري ارقام حسابداري- شواهد
طرح هاي پاداش مبتني بر بازار
انتخاب طرح هاي پاداش مبتني بر حسابداري در برابر طرح هاي پاداش مبتني بر بازار
هزينه هاي نمايندگي وام
استفاده از قراردادهاي بدهي
قراردادهاي بدهي- انگيزه مديران براي دستکاري سود
نقش حسابرسان خارجي
هزينه هاي سياسي
اقدامات سياسي افراد
اقدامات سياستمداران
انتقادات به تئوري اثباتي حسابداري

توضیحات:
این
فایل در زمینه تئوری اثباتی حسابداری می باشد که در حجم 37 اسلاید همراه
با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان
سمینار درس تئوری حسابداری رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت
تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به
مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و
جمله بندی رعایت گردیده است.

 

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری پیام نور

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری پیام نور

فهرست مطالب

چكيده ……………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول

حساب مستقل وجوه جاري …………………………………………………………………………………………. 6

نحوه ثبت فعاليت‌هاي مالي حساب وجوه جاري ……………………………………………………… 8

نحوه به دست آوردن مبالغ براي حساب مستقل وجوه جاري …………………………….. 9

فصل دوم

حساب مستقل وجوه عمراني ……………………………………………………………………………………….. 17

نحوه ثبت فعاليت‌هاي مالي حساب وجوه عمراني ……………………………………………………. 18

فصل سوم

حساب مستقل هدايا و كمكهاي مردمي …………………………………………………………………… 21

نحوه ثبت فعاليت‌هاي مالي حساب مستقل هدايا و كمكهاي مردمي …………………. 21

فصل چهارم

نكات راهنماييهاي لازم در رابطه با نرم افزار حسابداري و افكار سيستم …………… 22

فصل پنجم

نحوه ثبت نام دانشجويان ……………………………………………………………………………………………….. 28

نحوه تسويه حساب دانشجويان ……………………………………………………………………………………. 31

جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

فصل ششم

روش پول پرداختي دانشجو و بستن پرونده دانشجويي …………………………………………. 33

 

 

گزارش کار آموزی رشته حسابداری در موسسه آموزش عالی سوره

گزارش کار آموزی رشته حسابداری در موسسه آموزش عالی سوره
واحد کارآموزی در دانشگاه از واحدهای مهم و عملی است که باید توسط دانشجویان در آخرین ترم تحصیل گذرانده شود..مهم بودن این واحد از آنجا مشخص می شود که دانشجو برای اولین بار معلومات و محفوضات تئوری خود را بصورت عملی به کار میگیرد. بهره برداري بهينه از انرژي ، علي الخصوص انرژي الكتريكي با پيشرفت تمدن همراه بوده و از شاخص هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نيز در جوامع بشري مصرف انرژي مي باشد . نيروي برق به عنوان يكي از انرژي هاي ثانويه نقش مهمي در زندگي ايفا مي نمايد زيرا كه انرژي الكتريكي در زمان نياز به راحتي قابل انتقال بوده و به آساني به صورتهاي ديگر انرژي قابل تبديل مي باشد و همچنين باعث آلودگي محيط زيست نشده و به صورت مستمر سهم بيشتري از مصرف نهايي انرژي را به خود اختصاص مي دهد . با توجه به نقش ارزنده و سهم صنعت برق و برنامه ريزي و تصميم گيري نهايي در جهت توسعه و بهبود اين صنعت نقش اطلاع رساني و اهميت آمار هر چه بيشتر آشكار مي گردد. از آنجایی که دانشجودر بکار گیری درسهای نظری در عمل با مشکلات فراوانی مواجه است به همین منظور دانشگاه یک واحد کار آموزی را برای دانشجویان در نظر گرفته تا معلومات خود را در یک سازمان رسمی بطور عملی به کار گیرند و از این بکار گیری معلومات، بتوانند زمانی که جذب بازار کار شدند استفاده بهینه نمایند.

سرفصل :

مقدمه و تشكر
کلیات
کدینگ
سرفصلها
مراکزصدورسند
انواع سند
مراحل صدور و ثبت اسناد
چاپ اسناد بااشکال مختلف
تراز آزمایشی
دفاتر در سطوح مختلف و ترکیبی
آنالیز حسابها
عملیات پایان دوره مالی
صورتهای مالی
گزارش کارآموزی
رسیدگی امور مربوط به تنخواهگردان و کارپردازان
انجام امور مربوط به چک
کمک به قسمت امور مالی دانشجویی
آموزش نرم افزار Solution
اموال
خرید اموال
تحویل اموال به جمعدار
جمعداری
عمرمفید و استهلاک اموال
روش محاسبه استهلاک
خروج دارایی های اسقاطی ازانبار
محدودیت در خریدها
انبار ها
طریقه خروج دارایی از انبار
خزانه داری
تعریف بانکها،شعب وحسابهای جاری مختلف
تعریف صندوقهای مختلف این موسسه
دسته چکها
ثبت های حسابداری
صورت مغایرات بانکی
عوامل مغایرت بین مانده دفاتر و صورتحساب بانک
مراحل تهیه صورت مغایرت بانکی

گزارش کارآموزی حسابداری در اداره مالیاتی

گزارش کارآموزی حسابداری در اداره مالیاتی
باتوجه به اهدافي كه سازمان امورمالياتي كشور درنظرگرفته است انجام كارهايي ضروري است كه عبارتند از : الف ـ استقرار كامل ساختار جديد سازماني : با توجه به تاييد وابلاغ تشكيلات ادارات كل امورمالياتي استانها ازطرف سازمان مديريت و برنامه ريزي استقرار هرچه سريعتر تشكيلات ابلاغي وتهيه وتدوين بودجه ادارات كل ، به نحوي كه تامين منابع مالي مورد نياز براي تحقق كليه برنامه هاي عملياتي فراهم شود، انجام خواهد شد . ب ـ سرمايه گذاري در امرآموزش وتوسعه منابع انساني : تعهد تخصص وهماهنگي كاركنان ادارات مالياتي براي موفقيت سازمان امري حياتي است ، بنابراين ارتقاء توانمندي هاي علمي ، فني وتخصصي كاركنان مالياتي در سطوح مختلف از اهميت ويژه اي برخوارداراست دراين زمينه مطالعات گسترده اي صورت گرفته است وبرنامه هاي آموزشي مورد نياز براي رسيدن به بالاترين سطح استاندارد تدوين شده است . ج ـ توسعه نظامها: نظامهاي اجرايي قادر نخواهند بود بدون پردازش اطلاعات از طريق تكنولوژيهاي اطلاعاتي به عنصر مهمي درفرآيند وصول ماليات تبديل شوند .به همين منظور شناسايي موديان با شماره رمز طراحي شده تا همه تلاشهاي معمول در اكثر كشورها براي توسعه فناوري اطلاعات مشمول اين فرآيند شود. توسعه چارچوب هاي اطلاعاتي و كاربرد موثر اين نظامها در سازمان ازاولويت هاي انكار ناپذير است .

فهرست :

معرفی سازمان امور مالیاتی
تشكيل سازمان امورمالياتي
نظام جامع مالیاتی
شرح وظایف سازمان
انواع مالیات
مالیات بر اشخاص حقوقی
تكاليف اشخاص حقوقي
معافيت مالياتي
مالیات بر درآمد مشاغل
جرائم مالیاتی
مالیات بر املاک
مالیات اجاره
ماليات بر نقل و انتقال املاك و سرقفلي
ماليات نقل و انتقال
تکالیف مودیان
مالیات بر ارث
نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث
گواهينامه تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث
روش محاسبات ماليات بر ارث
مراجع حل اختلاف
قانون مالياتهاي مستقيم
مالیات بر حقوق
مالیات تکلیفی

دانلود پاورپوینت اندازه گیری در حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)

دانلود پاورپوینت اندازه گیری در حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)

عنوان: دانلود پاورپوینت اندازه گیری در حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)

این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

تعداد اسلاید: 41 اسلاید

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)

این فایل در زمینه ” اندازه گیری در حسابداری” می باشد که در حجم 41 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار(کنفرانس)در کلاس رشته حسابداری درس تئوری های حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف اندازه گیری

انواع واحد اندازه گیری

 اندازه گیری مستقیم

اندازه گیری غیر مستقیم

 اندازه گیری بنیادی

اندازه گیری مشتقه

 اندازه گیری دستوری

مقیاسهای اندازه گیری

انواع مقیاس ها

مقیاس اسمی

مقیاس رتبه ای

مقیاس فاصله ای

مقیاس نسبنی

کیفیت اندازه گیری

عوامل خطا در اندازه گیری

واحد های اندازه گیری

طبقه بندی اشکال تغییر قیمت

خاصه اندازه گیری

خاصه های حسابداری

مبنای مقایسه و ارزیابی

حسابداری بهای تاریخی

ویژگی های حسابداری بهای تاریخی

حسابداری بهای جاری (بهای ورودی- بهای جایگزینی)

ویژگی های حسابداری بر مبنای بهای جایگزینی

حسابداری مبتنی بر خالص ارزش فروش (بازیافتنی)

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تهیه شده بر اساس الگوی خالص ارزش فروش بازیافتنی

حسابداری بهای تاریخی تعدیل شده از بابت تغییر در سطح عمومی قیمت ها

حسابداری خالص ارزش فروش تعدیل شده از بابت تغییر در سطح عمومی قیمت ها

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تهیه شده بر اساس الگوی خالص ارزش فروش بازیافتنی تعدیل شده بر حسب سطح عمومی قیمتها

جایگاه اندازه گیری در چارچوب نظری

ضوابط بنیادی شناخت

مراحل  شناخت يك قلم در صورت مالي

مبانی اندازه گيري ارزش دارايي و بدهي وتغيير در سرمايه

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 

دانلود پاورپوینت طراحی ، پیاده سازی ، اجرا و بهره برداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری

دانلود پاورپوینت طراحی ، پیاده سازی ، اجرا و بهره برداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری

عنوان: دانلود پاورپوینت طراحی ، پیاده سازی ، اجرا و بهره برداری
سیستم های اطلاعاتی حسابداری

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای اطلاعات حسابداری و سیستمهای اطلاعات حسابداری پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری)

این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

تعداد اسلاید: 32 اسلاید

این فایل در زمینه “طراحی ، پیاده سازی ، اجرا و بهره برداری
سیستم های اطلاعاتی حسابداری”می باشد که در حجم 32 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس سیستمهای اطلاعات حسابداری و سیستمهای اطلاعات حسابداری پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداریمورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

دلایل تغییر سیستم های اطلاعاتی حسابداری

طراحی سیستم اطلاعاتی حسابداری

تجزیه و تحلیل سیستم

طراحی نظری سیستم

ارزیابی شیوه های طراحی

تعیین ویژگی های طراحی سیستم

تهیه گزارش طراحی نظری  سیستم

طراحی فیزیکی سیستم

مراحل طراحی فیزیکی

طراحی ستاده

طراحی فایل ها وبانک اطلاعاتی

طراحی ورودی سیستم

طراحی برنامه

طراحی روشها

طراحی کنترل سیستم

گزارش طراحی فیزیکی سیستم

نصب سیستم وانجام فرایند تبدیل

طراحی نرم افزار

آماده سازی سایت

انتخاب وآموزش کارکنان

تکمیل مستند سازی

آزمایش سیستم

آغاز به کار سیستم

تبدیل داده ها

ارزیابی و نگهداری سیستم

عوامل موفقیت طراحی سیستم

عوامل عدم موفقیت سیستم های اطلاعاتی

منابع

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست  مطالب
عنوان                                                                                                                           شماره صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: کلیات
مقدمه :    3
1-1 : بيان مسأله    4
1-2 : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش    6
1-3 : وجوه تمایز پژوهش    7
1-4 : اهداف پژوهش    8
1-5 : سوالات پژوهش    9
1-6 : فرضيه‏هاي پژوهش    9
1-7 : دامنه پژوهش    10
1-7-1 : دامنه زمانی    10
1-7-2 : دامنه مکانی    10
1-7-3 : دامنه موضوعی    10
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه :    13
2-1 : پیشینه پژوهش در جهان    14
2-1-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در جهان    14
2-1-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در جهان    22
2-2 : پیشینه پژوهش در ایران    23
2-2-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در ایران    23
2-2-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در ایران    30
2- 3 : مبانی نظری پژوهش    31
2-3-1 : دانش و سيستم حسابداري    31
2-3-2 : انواع حسابداری    33
2-3-3 : مبناهای حسابداری    35
الف – مبنا نقدی     35
ب – مبنا نقدی تعدیل شده    37
ج – مبنا تعهدی    39
د – مبنا نیمه تعهدی     44
ه – مبنا تعهدی تعدیل شده     46
2-4 : مولفه های مستخرجه از پیشینه پژوهش    52
2-5 : حسابداری کمرال    57
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه :    62
3-1 : نوع پژوهش    62
3-2 : جامعه پژوهش    62
3-3 : نمونه پژوهش    63
3-4 : متغیرهای پژوهش    63
3-5 : ابزار گردآوری داده ها    63
3-6 : روایی و پایایی ابزار    64
3-7 : روش گردآوری داده ها    64
3-8 : ابزار و روش تحلیل داده ها    65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه :    67
4-1 : آمار توصيفي    67
4-1-1 : آمار توصيفي مقطع تحصیلی    67
4-1-2 : آمار توصيفي رشته تحصیلی    67
4-1-3 : آمار توصيفي محل خدمت    68
4-1-4 : آمار توصيفي سابقه کار    68
4-2 : تحليل داده ها    68
4-2-1 : اعتبار داده ها    68
4-2-2 : تجزیه و تحلیل داده ها    69
4-2-2-1 : موانع مدیریتی    69
4-2-2-2 : موانع فرآیندی    70
4-2-2-3 : موانع مربوط به منابع انسانی    71
4-2-2-4 : موانع مربوط به عوامل فنی سیستم    73
4-2-2-5 : موانع مربوط به قوانین و مقررات    74
4-2-2-6 : موانع حسابداری مدیریت    75
4-2-2-7 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک عوامل    76
4-2-2-8 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه    77
4-2-3 : آمار استنباطی    78
4-2-3-1 : فرضیه اول: عوامل مدیریتی به عنوان مانعی    78
4-2-3-2 : فرضیه دوم: عوامل فرآیندی به عنوان مانعی     78
4-2-3-3 : فرضیه سوم: عوامل مربوط به منابع انساني به عنوان مانعی    79
4-2-3-4 : فرضیه چهارم: عوامل فنی به عنوان مانعی    79
4-2-3-5 : فرضیه پنجم: عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی     80
4-2-3-6 : فرضیه ششم: عوامل مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان مانعی    80
4-2-3-7 : بین عوامل استقرار سیستم حسابداری تعهدی و واحدهای مختلف    82
4-2-3-8 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب سابقه خدمت    82
4-2-3-9 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب مقطع تحصیلی    83
4-2-3-10 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب رشته تحصیلی    83
فصل پنجم: جمع بندی ، بحث ، تفسیر یافته ها ، نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه :    85
5-1 : جمع بندی مطالب    85
5-2 : بحث و تفسیر یافته ها    87
5-2-1 : بحث در مورد فرضيه فرعی اول .    87
5-2-2 : بحث در مورد فرضيه فرعی دوم    88
5-2-3 : بحث در مورد فرضيه فرعی سوم    88
5-2-4 : بحث در مورد فرضيه فرعی چهارم    89
5-2-5 : بحث در مورد فرضيه فرعی پنجم .    90
5-2-6 : بحث در مورد فرضيه فرعی ششم    91
5-3 : نتيجه گيري    92
5-4  : پيشنهادهای پژوهشگر    92
5-5 : محدودیت های پژوهش    93
5-6 : پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي    94
فهرست منابع    95
منابع فارسی    100
پیوست ها    98

 

 

 

 

 

 

 

فهرست  جداول
عنوان                                                                                                                          شماره صفحه

جدول 2-1 : پذیرش حسابداری تعهدی به عنوان مبنای گزارش های مالی    17
جدول 2-2 : اساس گزارشگری مالی    19
جدول2-3 : گروه حسابها و حسابهاي کل    27
جدول2-4 : تأثیر مبانی حسابداری در تحقق اهداف گزارشگری مالی    48
جدول3-1 : متغیرهای پژوهش    63
جدول4-5 : آزمون اعتبار داده هاي بدست آمده    69
جدول4-6 : آمار توصیفی عوامل مدیریتی در آزمودنی ها    70
جدول4-7 : آمار توصیفی عوامل فرآیندی در آزمودنی ها    71
جدول4-9 : آمار توصیفی عوامل فنی سیستم در آزمودنی ها    73
جدول4-10 : آمار توصیفی قوانین و مقررات در آزمودنی ها    74
جدول4-11 : آمار توصیفی حسابداری مدیریت در آزمودنی ها    75
جدول4-12 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها    76
جدول4-13 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه    77
جدول4-14 : آمار استنباطی متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها    81
جدول4-1 : اطلاعات توصيفي بر حسب مقطع تحصیلی كاركنان    98
جدول4-2 : اطلاعات توصيفي بر حسب رشته تحصیلی كاركنان    98
جدول4-3 : اطلاعات توصيفي بر حسب محل خدمت كاركنان    98
جدول4-4 : اطلاعات توصيفي بر حسب سابقه کار كاركنان    99
 

چکیده
از آنجا که به کارگیری حسابداری تعهدی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد ، لذا در این پژوهش به شناسایی موانع استقرار این سیستم حسابداری و ارائه راه کارهاي لازم جهت رفع موانع پرداخته شده است .
این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی است که در سال 1392 انجام گرفته است . جامعة پژوهش، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان می باشد . با توجه به محیط فعالیت پژوهشگر ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است . برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه ساختار یافته با امتیازدهی لیکرت استفاده شده است . در این پژوهش برای تحلیل یافته ها از آزمون پارامتری t تک نمونه و ANOVA استفاده شده است .
میانگین امتیازات بدست آمده در ابعاد مدیریتی 3.1 ، فرآیندی 3.3 ، منابع انسانی 2.8 ، فنی 3.2 ، قوانین و مقررات 3 و حسابداری مدیریت 2.9 می باشد . مطالعه حاضر نشان داد که از مهمترین موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می توان به عوامل مربوط به نیروی انسانی ، قوانین و مقررات و عوامل مربوط به حسابداری مدیریت اشاره کرد . البته در این میان شاخص مدیریتی ، فرآیندی و فنی در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشته اند .

كليد واژه ها : سیستم حسابداری تعهدی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ، موانع استقرار

 

فصل اول
کلیات

 

 

مقدمه :
در این فصل به بیان مساله ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، اهداف پژوهش ، سوالات پژوهش ، فرضیات پژوهش ، وجوه تمایز پژوهش ، دامنه پژوهش و تعاریف نظری و عملی و متغیرهای پژوهش پرداخته شده است .

 

 

 

 

1- 1 : بيان مسأله
اساس پیشرفت در دنیای امروز بر دستیابی فزون تر به اطلاعات و فن آوری پایه گذاری شده است . درستی تفکر ، بینش و اطلاعات لازم از وضعیت موجود و توانایی ایجاد ، تحول و تغییرات لازم از فاکتورهایی است که مدیریت را در رسیدن به اهداف عالی سازمان یاری می نماید . (ابوالحلاج،11،1389) در دنیای امروز حتی واحدهای کوچک اقتصادی را هم نمی توان بدون اطلاعات صحیح و بهنگام اداره کرد . (کارگروه اصلاح نظام مالی شهرداری های کشور، 1388، 19)
 پيش از اين ، به دست آوردن اطلاعات صحيح و بموقع در شركت هاي مختلف امري بسيار پر هزينه و مشكل بود تا اينكه علوم مديريت و حسابداري با در اختيارگرفتن سيستم هاي مكانيزه توانستند به اهداف سازماني خود نزدیک شوند . (خواجوي و اعتمادي، 1389، 2) از مصادیق این امر می توان به اصلاحات مالی در بخش عمومی اشاره کرد یعنی حرکت به سوي حسابداري تعهدي ؛ حسابداري تعهدي از این منظر که در بهبود پاسخگویی ، شفافیت و مشارکت شهروندان به عنوان نمادهاي حاکمیت نوین و ارتقاي اعتماد شهروندان به دولت می باشد مورد حمایت واقع شده است . (رحماني و رضايي،1390، 263)
پذیرش سیستم حسابداري تعهدی روند رو به رشدی در سراسر جهان داشته است ، اما نحوه پذیرش آن در کشورهاي مختلف ، متفاوت بوده است . (طالب نیا،1390، 75) کشورها جهت پذیرش این سیستم در شرف اصلاحات ساختاري قرارگرفته اند ، اما چگونگی اصلاحات و تعامل عوامل مؤثر بر این فرآیند ، چالشی جدي است . وجود چارچوب نظري جهت توضیح فرایند اصلاحات و توصیف فضاي پیرامون آن انکار ناپذیر است . (وکیلی فرد و نظری،1391، 113)
به نظر می رسد که معرفی حسابداری تعهدی به ویژه در کشور های در حال توسعه با مشکلات بیشتری همراه باشد . پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی اصلاح نگرش مدیریت و سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت را ضروری ساخته است . مدیریت به عنوان گرداننده اصلی یک واحد کوچک و یا یک واحد بزرگ مثل دولت در اجرای حسابداری تعهدی نقش بسزایی دارد . (ایرانشاهی و کردستانی، 1388، 14)
قبل از استفاده از اين سيستم بايد به اين نكته توجه شود كه آيا این سيستم اطلاعاتي به نحو مناسبي قابل استفاده است يا خير ؟ اكثر سازمان ها طراحي و پياده سازي را بر اساس نيازهاي سازماني ، موقعيتي كه سيستم در آن قرار دارد و بازخوردهاي كاربران انجام مي دهند . در واقع ، بايد بررسي شود كه سيستم مرحله پياده سازي را به نحو مطلوب پشت سر گذاشته باشد . (خواجوي و اعتمادي، 1389، 2)
در بخش سلامت نیز از یک طرف بعلت اینکه در شرايط حاضر ، افزايش هزينه هاي مراقبت سلامت و كاهش نرخ رشد اقتصادي بيمارستان ها ، به مثابه يکي از مصرف كنندگان اصلي نظام سلامت ، دغدغه هايي را براي مديران اجرايي و سياست گذاران حوزه سلامت ايجاد كرده است و از طرفی با عنايت به محدوديت منابع ارزشمند بخش سلامت ، (صادقی، 1388، 147) نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی هستیم که می بایست تهیه و در معرض استفاده تصمیم گیرندگان قرار گیرد . (بختیاری، 1387، 56)
لذا براساس موارد بالا و نیز بعلت اینکه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى در راستاى بند الف ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 16 قانون مديريت خدمات كشورى ، جهت تعيين بهاى تمام شده خدمات و فعاليت ها و دريافت بهاى آن ، درصدد تغيير روش حسابدارى خود و دانشگاه هاى علوم پزشكى از حسابدارى نقدى به حسابدارى تعهدى كامل برآمده است . پژوهشگر قصد دارد تا در اين تحقيق ، با توجه به اهميت وجود اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي ، به بررسي موانع استقرار سيستم هاي اطلاعات حسابداري در دانشگاه علوم پزشکی کاشان بپردازد و راهکارهای لازم را جهت رفع موانع موجود ارائه نماید .