تحقیق "آ جکدر مورد آثار زيست محيطي خودروهاي از رده خارج شده.

تحقیق "آ جکدر مورد آثار سازنده عقيده به معاد.

تحقیق "آ جکدر مورد آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 19801 24 ص.x

تحقیق "آ جکدر مورد آثار فعالیت انسان در بیابان 3ص.

تحقیق "آ جکدر مورد آثار فقهى سيد مرتضى علم الهدى 17 ص.

تحقیق "آ جکدر مورد آثار معمار ژاپني كنزو 13 ص.

تحقیق "آ جکدر مورد آثار معمار ژاپني كنزو.

داستان نویسی 40 ص

تحقیق "آ جکدر مورد آثار و تبعات تنبيه بدني كودكان 4ص.

دانلود پاورپوینت درس سوم مطالعات دوم راهنمایی(ساختار و تشکیلات دولت)

دانلود پاورپوینت درس چهارم مطالعات دوم راهنمایی(وظایف دولت)

نمونه پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان

دانلود پاورپوینت درس پنجم مطالعات دوم راهنمایی(آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها)

دانلود پاورپوینت درس ششم مطالعات دوم راهنمایی(قوه قضاییه)

دانلود پاورپوینت درس هفتم مطالعات دوم راهنمایی(ارتباط و رسانه)

نمونه پرسشنامه مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS)

دانلود پاورپوینت درس هشتم مطالعات دوم راهنمایی(رسانه ها در زندگی ما)

نمونه پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEO)

دانلود پاورپوینت درس نهم مطالعات دوم راهنمایی(ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان)

نمونه پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت

دانلود پاورپوینت درس دهم مطالعات دوم راهنمایی(از رحلت پیامبر تا قیام کربلا)

دانلود پاورپوینت درس یازدهم مطالعات دوم راهنمایی(ورود اسلام به ایران)

تحقیق در مورد HIV(ایدز).DOC

تحقیق در مورد linux 42 ص.

تحقیق در مورد RFID چیست 28 ص.x

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات دوم راهنمایی(عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی)

تحقیق در مورد Robat 20 ص.

تحقیق در مورد RSS.

تحقیق در مورد آجر و ديوارهاي آجري 67 ص.

تحقیق در مورد آجر.